Autor: RNDr. Michal Zika

Zoznam článkov:


Alex Popovych: Užhorod na poštových pečiatkach 1813-2010 (recenzia) (19.08.2011)

Krátka recenzia priekopníckej poštovo-historickej publikácie z oblasti Podkarpatskej Rusi

()

Obrazové poštové lístky XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948 (CDV 90) (24.07.2020)

Prekvapivý nález pôvodného usporiadania tlačovej dosky československých obrazových poštových lístkov



Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov