Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

24. 10. 2021

Tematická filatelia:
Zaujímavý námet - UNESCO - Svetové kultúrne dedičstvo....

Zaujímavý námet - UNESCO - Svetové kultúrne dedičstvo....
Publikované: 05. 01. 2026 20:46
Aktualizované: 05. 01. 2029 20:46

Zaujímavý námet - UNESCO - Svetové kultúrne dedičstvo....


Zaujímavý námet - UNESCO - Svetové kultúrne dedičstvo.... http://breiz.positive.pagesperso-orange.fr/anglais.htm http://breiz.positive.pagesperso-orange.fr/anglais%20nations%20unies%20liste.htm http://breiz.positive.pagesperso-orange.fr/anglais%20unesco%20liste.htm http://breiz.positive.pagesperso-orange.fr/anglais%20slovaquie.htm

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov