Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením detailu z maľby Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo roku 1450).

18. 10. 2021

Služobná obálka:
Čierny Balog (MDPT SR)

Čierny Balog (MDPT SR)
Deň vydania: 01. 12. 2005
 

Služobná obálka Čierny Balog (MDPT SR).
Služobná obálka
Čierny Balog (MDPT SR)


Deň vydania: 1. 12. 2005
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:Marián Čapka
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov