Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch

Identifikácia vecných omylov, nepresností a gramatických chýb na československých známkach a iných poštových materiáloch.

03. 05. 2021

Príležitostná pečiatka:
Čiernohronská železnica Hronec - Vydrovo skanzen - Hronec

Čiernohronská železnica Hronec - Vydrovo skanzen - Hronec
Deň používania: 02. 05. 2009
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti výročia osláv 100 rokov Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.
Deň používania: 2. 5. 2009
Pošta: Čierny Balog
Farba: čierna
Autor: akad. mal. Marián Čapka
Textový motív: Hronec - Vydrovo skanzen - Hronec / vl. 11/12
Obrazový motív: Parný rušeň a nákladný vagón.

Súvisiace podujatia:
Súvisiace materiály:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov