Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Zberateľské burzy:
Celoštátne stretnutie zberateľov v Brne (ČR)

Celoštátne stretnutie zberateľov v Brne (ČR)
Miesto: Klub M. K., Vlhká 21, Brno (Česká republika)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 03. 10. 2020

Pozvanie na celoštátne stretnutie filatelistov v Brne (Česká republika)


Čas konania: 9:00 - 16:00

Organizátor: KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně

Informácie a objednávka stolov:
» Klub filatelistů A. Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
» Email: kfamuchy@seznam.cz
» Web: FILATELIE V BRNĚMapa s vyznačeným miestom konania:

<Zdroj:
© FILATELIE V BRNĚ


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov