Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Príležitostná pečiatka:
Bratislavské zberateľské dni 2013 (Napoleonský vojak)

Bratislavské zberateľské dni 2013 (Napoleonský vojak)
Deň používania: 08. 06. 2013
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania veľtrhu Bratislavské zberateľské dni 2013 v bratislavskej Inchebe.
Deň používania: 8. 6. 2013
Pošta: Bratislava 5
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2013
Obrazový motív: Socha napoleonského vojaka z bratislavskej ulice.

Príležitostná pečiatka sa v deň používania používa na výstavisku Incheba v Bratislave a nasledujúcich sedem dní na pošte Bratislava 5.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov