Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Poštová známka:
Bienále ilustrácií Bratislava 1997

Bienále ilustrácií Bratislava 1997
Deň vydania: 05. 08. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2510000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava 1997


Textový motív: BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ / BRATISLAVA / JANA KISELOVÁ-SITEKOVÁ / SLOVENSKO

Obrazový motív: Ilustrácia Jany Kiselovej-Sitekovej, znak Bienále ilustrácii Bratislava.

Tematický popis a súvislosti:

Bienále ilustrácií Bratislava - súťažná medzinárodná prehliadka ilustrácií detských kníh, má v roku 1997 30-ročné jubileum. Je to čas zrelosti a bilancovania. Ilustrovaná detská kniha je pre deti väčšinou prvým kontaktom s výtvarným umením, v tom je jej nezastupiteľnosť. Je zrozumiteľná a blízka deťom na celom svete bez rozdielu národnosti, náboženstva a farby pleti. Vždy je zdrojom fantázie, krásy a imaginácie. Na BIB sa doteraz zúčastnilo vyše 4000 výtvarných umelcov - ilustrátorov z približne 70 štátov všetkých kontinentov. Na BIB sa udeľujú ceny: Grand Prix, Zlaté jablká, Plakety a Čestné uznania. V emisii reprodukujeme práce autorov ocenených na BIB '95.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov