Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Poštová známka:
Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP)

Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP)
Deň vydania: 24. 11. 2017
Nominálna hodnota: 0,50 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Poštová známka venovaná bezpečnosti cestnej premávky (BECEP).


Textový motív: BECEP

Obrazový motív: Dopravná značka "Pozor! Prechod pre chodcov" (bez červeného okraja), červený a zelený panáčik na semafore.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Robert Jančovič

Upravený tlačový list:

Poštová známka Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Každoročne zomrie pri dopravných nehodách na slovenských cestách viac ako 200 osôb a ďalšie stovky z nich vyviaznu so závažnými zraneniami.

Prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti, nepoužívanie bezpečnostných pásov, požívanie alkoholu pred vedením vozidla a počas neho, zanedbávanie nosenia reflexných prvkov a preceňovanie vodičských schopností ohrozuje v cestnej premávke to najcennejšie, čo človek má – život.

Slovenská republika sa spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie pripojila k tzv. akčnej dekáde pre bezpečnosť cestnej premávky a zaviazala sa tak do roku 2020 znížiť počet osôb usmrtených pri dopravných nehodách o jednu polovicu oproti počtu z roku 2010. Tento náročný cieľ napĺňa rezort dopravy nielen výstavbou a údržbou bezpečných typov pozemných komunikácií, ale aj osvetou, vzdelávaním a propagáciou bezpečnosti cestnej premávky. Emisia tejto poštovej známky má verejnosti pripomenúť práve dôležitosť zvyšovania bezpečnosti na cestách.

Dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a ohľaduplnosť na cestách majú byť každodennou súčasťou myslenia každého účastníka cestnej premávky, či už do nej vstupuje ako chodec, cyklista, motocyklista alebo vodič automobilu. Len tak môže každý svojou mierou prispieť k tomu, aby boli naše cesty bezpečnejšie.

BECEP je cesta pre život.


Autor (zdroj) popisu: Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov