Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou koronavírusu COVID-19.
(Aktualizované 11. 7. 2020)

11. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
BENESCO - 10 rokov hokejbalu

BENESCO - 10 rokov hokejbalu
Deň používania: 07. 09. 2018
 
Pošta: MOČENOK
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 10. výročia organizovaného hokejbalu v Močenku


Textový motív: BENESCO - 10 ROKOV HOKEJBALU

Obrazový motív: Dvaja hráči s hokejkami a loptičkou.

Tematický popis a súvislosti:

Občianske združenie BENESCO sa venuje organizácii hokejbalovej ligy, duchovných stretnutí pre mládež a hokejbalistov a príležitostných podujatí. Hokejbalovú ligu organizuje v obci Močenok už vyše 10 rokov. Liga sa pred zrušením pastoračného centra nazývala Hokejbalová liga Pastoračného centra Močenok.


Autor (zdroj) popisu: Hokejbalová liga Močenok


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov