Obmedzenie a zrušenie a opätovné otvorenie zberateľských stretnutí a iných podujatí

Informácia o dočasnom obmedzení alebo rušení a tiež opätovnom otvorení podujatí z dôvodov šírenia koronavírusu

02. 06. 2020

Poštová známka:
Banská Bystrica (výplatná)

Banská Bystrica (výplatná)
Deň vydania: 15. 11. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Výplatná poštová známka s vyobrazením dominanty mesta Banská Bystrica - gotickým mestským hradom.


Textový motív: BANSKÁ BYSTRICA

Obrazový motív: Gotický mestský hrad v Banskej Bystrici, erb mesta Banská Bystrica.

Výtvarný návrh známky: Stanislav Tropp

Rytina známky: František Horniak

Tematický popis a súvislosti:

Banská Bystrica - stredoslovenské banské mesto. Staré osídlenie dokumentuje sídlisko lužickej kultúry a pamiatky z rímskej doby. Pôvodne slovanskú osadu, ktorá bola zničená za tatarského vpádu dosídlili nemeckí hostia. Privilégiom Bela IV. z roku 1255 dostala mestské výsady a stala sa slobodným kráľovským mestom. Hlavný zdroj bohatstva predstavovalo dolovanie medených a medeno-strieborných rúd. Koncom 15. a začiatkom 16. stor. Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť, zaoberajúca sa obchodom s meďou, prenikla na všetky európske trhy i do zámoria a predstavovala pravdepodobne najväčší podnik svojho druhu na svete. Podľa dobových dokumentov pošta začala svoju činnosť v meste Neusohl pri rieke Hron, čiže v Banskej Bystrici, 10. júla 1644, čo je tiež dokladom významného postavenia mesta. Z novších dejín je Banská Bystrica známa najmä ako centrum SNP a sídlo povstaleckého Slobodného slovenského vysielača.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov