Umenie: Ladislav Vychodil (1920 - 2005) - Vec Makropulos

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením scény z opery od Leoša Janáčka - Vec Makropulos z roku 1973.

20. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
Balónová megafiesta 2013

Balónová megafiesta 2013
Deň používania: 07. 09. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania Balónovej megafiesty v Piešťanoch.
Deň používania: 7. 9. 2013
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna
Autor: XXX
Textový motív: BALÓNOVÁ MEGAFIESTA / 1. / LETÚNSKY DEŇ / NA SLOVENSKU / ANDREJ KVASZ / LETEC KONŠTRUKTÉR
Obrazový motív: Symbolická kresba balóna.


Súvisiace materiály:
Súvisiace oznamy:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov