Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 08. 2022

Príležitostná pečiatka:
Autorská filatelistická výstava Ondreja Sulu

Autorská filatelistická výstava Ondreja Sulu
Deň používania: 05. 09. 2022
 
Pošta: MELČICE-LIESKOVÉ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Melčiciach-Lieskovom pri príležitosti autorskej filatelistickej výstavy Ondreja Sulu.


Textový motív: AUTORSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / ONDREJ SULO

Obrazový motív: Erb obce Melčice-Lieskové.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov