Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin so žobrákom

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením maľby Jána Rombauera - Svätý Martin so žobrákom.

21. 10. 2022

Články z internetu:
Autopošta za protektorátu ČaM

Autopošta za protektorátu ČaM
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.burda-auction.com
Publikované: 17. 11. 2017 10:51

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z webovej stránky Burda Auction - Aukční dům

  • Článok: Autopošta za protektorátu ČaM (česky)
  • Anotácia: Kompletní prehľad o činnosti autopošty na území Čiech a Moravy v rokoch 1939 – 1941, prehľed akcií na ktorých bola nasadená vrátane jej umiestnenia, počtu prijatých zásielok, hodnoty opečiatkovaných známok a návrh na novú katalogizáciu predbežných a definitívnych pečiatok autopošty.
  • Autor: Vilém Bulant
  • Dátum: 24. 9. 2007
  • Zdroj: Burda Auction - Aukční dům


Autor: Vojtech Jankovič

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov