Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Poštová história a poštová prevádzka:
Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov zo Slovenskej pošty, a.s.)
Zdroj: Slovenská pošta, a. s.
Publikované: 23. 09. 2009 16:38
Aktualizované: 02. 08. 2014 00:52

Štúdia vývoja použitia strojových pečiatok v pečiatkovacích strojoch automatizovaných triediacich liniek zavedených od roku 1999.


Každý, kto niečo robí, zákonite robí aj chyby. Alebo inak: Len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. Týka sa to aj tvorby (slovenských) poštových známok a ďalších poštových materiálov ako sú príležitostné pečiatky, strojové propagačné pečiatky, poštové lístky, celiny, vložky do výplatných strojov a pod. Keď sa lepšie pozrieme, na niektorých nájdeme drobné nepresnosti alebo aj väčšie chyby, nepresné texty alebo dokonca gramatické chyby. A to aj napriek tomu, že prešli viacerými formami kontroly od návrhu až po finálnu podobu. Na upresnenie uvediem, že mám na mysli vecné omyly a nepresnosti a gramatické chyby vytvorené pri návrhu, nie tlačové chyby a odchýlky, ktoré sú výsledkom procesu prípravy a realizácie známok, prípadne nedokonalosti tlače vzniknuté počas realizácie.


Poštové známky


1994 - Dostihy v Mojmírovciach: Dátum uvedený na poštovej známke 19. 5. 1814 je nesprávny, správne má byť 22. 5. 1814; na známke je zobrazený jazdec na neosedlanom koni, ktorý ale stojí v strmeňoch - umelecká fikcia autora poštovej známky. (Pozri článok I. Banás: Slovenské filatelistické materiály na námet jazdecký a dostihový šport.)

Poštová známka - Dostihy v Mojmírovciach


1995 - 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru: Na kupóne známky je nesprávne uvedené latinské slovo "CITUS" namiesto správneho slova "CITIUS" v hesle olympijského hnutia "CITUS - ALTIUS - FORTIUS", správne heslo: "CITIUS - ALTIUS - FORTIUS".

Poštová známka - 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru


2002 - Motýle - Vidlochvost fenyklový: V názve motýľa je gramatická chyba v slove "fenyklový" namiesto správneho slova "feniklový".

Poštová známka - Motýle - Vidlochvost fenyklový


2009 - Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852): Text na známke v braillovom písme predstavuje namiesto správneho názvu krajiny "SLOVENSKO" nesprávne slovo "SLOVÁNSKO" (v medzinárodnom prepise tiež "SLOVÂNSKO"); na kupóne známky je v zreničke symbolického oka umiestnené písmenové pole Braillovho písma s príslušne očíslovanými šiestimi pozíciami - písmeno "Z", šípka však ukazuje na písmeno "B". (Pozri článok M. Bachratý: SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS.)

Poštová známka - Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852)


2019 - 75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO): Na známke je zobrazené vojenské lietadlo typu Caproni 450 (č. 11 495) (bombardér), v ktorom v roku 1919 letel a tragicky zahynul M. R. Štefánik - zobrazenie vojenského lietadla, ktoré nijako nesúvisí s organizáciou civilného letectva (ICAO) založenou až v roku 1944.

Poštová známka - 75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)


2019 - Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou): Na známke je nesprávny názov Podunajské Biskupice. Správne malo byť Bratislava-Podunajské Biskupice.
Odôvodnenie: Mestské časti Bratislavy sa píšu v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 z 13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších právnych predpisov a prílohy k zákonu. Tento názor nie je jednoznačný, lebo skutočne

Poštová známka - 75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)Príležitostné poštové pečiatky


1993 - X. dni filatelie Ružomberok: Nesprávne dĺžeň na "E" v slove "FILATÉLIE, správne "FILATELIE".

Príležitostná pečiatka - X. dni filatelie RužomberokStrojové pečiatky


1999 - 2011 - Automatizovaná triediaca linka na pošte Bratislava 022:Na znehodnocovanie zásielok sa používala strojová pečiatka zložená z dennej pečiatky s domicilom "80022 BRATISLAVA 022" a vymeniteľného štočku s propagačným textom: "Používajte / správne PSČ, / urýchlite tým / dodaj / Vašej zásielky". Táto pečiatka obsahuje jednu formátovaciu a jednu gramatickú chybu:
Formátovacia chyba - v domicile dennej pečiatky chýba v PSČ medzera medzi treťou a štvrtou číslicou, čo je tradičný formát písania PSČ: 80022 namiesto správneho 800 22.
Gramatická chyba - nesprávne použité slovo "dodaj" - v spisovnej slovenčine existuje slovo "dodaj" len ako sloveso v rozkazovacom spôsobe od slovesa "dodať". Správne by preto malo byť namiesto slova "dodaj" použité "dodanie", "doručenie" (pozri napr. kodifikačné príručky slovenského jazyka).
Ďalšou "gramatickou" chybou je postupná premena čiarky za skratkou PSČ na bodku v dôsledku opotrebovania strojovej pečiatky.

Strojová pečiatka automatizovanej triediaca linka na pošte Bratislava 022Poštové lístky s natlačenou známkou


1995 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995 - Skupina B: Nesprávna vlajka Holandska - namiesto správnej vlajky s tmavým odtieňom modrej (belasej) farby je uvedená vlajka so svetlejším odtieňom modrej farby, čo je vlajka Luxemburska.

Poštový lístok Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995 - Skupina BVložky do výplatných strojov a ich odtlačky


1993 - LONDON - SYDNEY MARATHON - MEDZINÁRODNÝ ZÁVOD PO 25. ROKOCH: Nesprávne použité slovo "ZÁVOD" namiesto správneho slova "PRETEKY" a nesprávne použitá radová číslovka "25." namiesto základnej číslovky "25" v názve podujatia "MEDZINÁRODNÝ ZÁVOD PO 25. ROKOCH", správny názov: "MEDZINÁRODNÉ PRETEKY PO 25 ROKOCH".

Odtlačok výplatného stroja BRATISLAVA 1 - LONDON - SYDNEY MARATHON - MEDZINÁRODNÝ ZÁVOD PO 25. ROKOCH


Poznámka autora:
Tento článok vznikol v snahe upozorniť na niektoré z omylov a nepresností, či už kvôli zaujímavosti alebo kvôli upresneniu nepresných informácií, ktoré sa nevedomky tradujú. V žiadnom prípade nie je zámerom očierňovať tých, ktorí poštové produkty navrhujú, pripravujú a vydávajú. Svoju robotu robia stále veľmi dobre a svedomito, takže slovenská známková právom patrí medzi uznávané v európskom i celosvetovom meradle.
Verím, že vás tento článok zaujme a prípadne aj inšpiruje poslať vaše objavy, ktoré ste spozorovali - vecné alebo gramatické chybičky, nepresnosti alebo iné anomálie.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov