Jarné medzinárodné stretnutie zberateľov LANAPHIL v Lane (Taliansko)

Pozvánka na 41. medzinárodné stretnutie zberateľov Lanaphil v Lane (Taliansko - Južné Tirolsko)

11. 04. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Anton Bernolák má po dvestokorunáčke oddnes aj svoju známku

Anton Bernolák má po dvestokorunáčke oddnes aj svoju známku
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.teraz.sk
Publikované: 03. 10. 2012 13:47

Informácia o vydaní poštovej známky Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813).

Základné informácie:


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov