Vydanie Monografie známok Slovenska 1939 až 1945

Informácia o vydaní dlho očakávanej dvojdielnej monografie Ondrej Földes: Monografia známok Slovenska 1939 až 1945 a o možnosti jej objednania.

26. 01. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018
Deň vydania: 17. 05. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2018 v Nitre


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ROKA 2018

Obrazový motív: Reprodukcia poštovej známky Umenie: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov