Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018
Deň vydania: 17. 05. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2018 v Nitre


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ROKA 2018

Obrazový motív: Reprodukcia poštovej známky Umenie: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov