Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

27. 11. 2022

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2016

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2016
Deň vydania: 28. 10. 2017
 
Náklad: 2600

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2016 v Spišskej Novej Vsi


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ROKA 2016

Obrazový motív: Reprodukcia poštovej známky 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov