Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Novinky na portáli:
Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii PERFINY

Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii PERFINY
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 24. 01. 2016 20:43

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii Perfiny, ktorá je venovaná zbieraniu známok s perfinmi.

Odborná sekcia Perfiny je venovaná zbieraniu známok opatrených kontrolným perforovaním známym ako perfiny, ktoré slúžilo ako ochrana zásob známok u podnikateľov a veľkých firiem pred ich odcudzením zamestnancami. Zbieranie perfinov bolo dlho zaznávanou oblasťou filatelie, pretože známky perforované perfinmi boli považované za poškodené. Postupom času sa však dostali do zorného poľa zberateľov, ktorí ich začali študovať z rôznych pohľadov, napríklad podľa používateľov perfinov, podľa časových období používania perfinov, podľa známok, na ktorých sú perfiny použité a tiež podľa námetového zamerania perfinu na základe jeho tvaru.

Pretože naša sekcia, podobne ako okruh zberateľov perfinov, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových materiáloch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Perfiny pribudli a stále pribúdajú.


______________________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Perfiny ______________________________________


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov