National meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)

Invitation to the traditional nationwide philatelic exchange meeting in Trencin (Slovakia).

22. 05. 2022

Portal news:
Latest news and new materials in the section PERFINS

Latest news and new materials in the section PERFINS
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 24. 01. 2016 20:43

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of current news and new materials in the Perfins section which is dedicated to stamps with perfins.

Odborná sekcia Perfiny je venovaná zbieraniu známok opatrených kontrolným perforovaním známym ako perfiny, ktoré slúžilo ako ochrana zásob známok u podnikateľov a veľkých firiem pred ich odcudzením zamestnancami. Zbieranie perfinov bolo dlho zaznávanou oblasťou filatelie, pretože známky perforované perfinmi boli považované za poškodené. Postupom času sa však dostali do zorného poľa zberateľov, ktorí ich začali študovať z rôznych pohľadov, napríklad podľa používateľov perfinov, podľa časových období používania perfinov, podľa známok, na ktorých sú perfiny použité a tiež podľa námetového zamerania perfinu na základe jeho tvaru.

Pretože naša sekcia, podobne ako okruh zberateľov perfinov, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových materiáloch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Perfiny pribudli a stále pribúdajú.


______________________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Perfiny ______________________________________


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists