Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Články z internetu:
Ako predať zbierku známok (anglicky)

Ako predať zbierku známok (anglicky)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.youtube.com
Publikované: 21. 12. 2017 17:45

Séria dvoch video príspevkov venovaných radám a návodom pre úspešný predaj filatelistickej zbierky

  • Anotácia: Dva video príspevky americkej spoločnosti Northland venované radám a návodom pre úspešný predaj filatelistickej zbierky (v angličtine).
  • Autor: Northland
  • Dátum: Jun 2012
  • Zdroj: Northland


Odporúčanie: Pre lepšie sledovanie angličtiny, kliknite na ikonu Titulky (alebo CC) v pravej dolnej časti videa.


How to Sell Your Stamp Collection Part I


How to Sell Your Stamp Collection Part II
Ďalšie informácie o možnostiach predaja svojej zbierky nájdete aj vo Fóre otázok a odpovedí: Ohodnotenie pozostalosti a predaj zbierky.


Autor: Vojtech Jankovič

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov