Medzinárodný filatelistický veľtrh AUTUMN STAMPEX v Londýne

Pozvanie na tradičný medzinárodný jesenný zberateľský veľtrh AUTUMN STAMPEX v Londýne (Veľká Británia).

29. 09. 2021

Pošta a poštové služby:
Ako funguje pošta - Koľko vlani pošta prepravila

Ako funguje pošta - Koľko vlani pošta prepravila
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 24. 06. 2003 22:55

Prehľad zásielok prepravených Slovenskou poštou v roku 2002.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov