Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Príležitostná pečiatka:
Academia Istropolitana

Academia Istropolitana
Deň používania: 26. 06. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vydania známky "550. výročie založenia Academie Istropolitany".


Textový motív: ACADEMIA ISTROPOLITANA

Obrazový motív: Panovník Matej Korvínn.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov