Pošta: Academia Istropolitana - www.postoveznamky.sk

Spojenie zberateľských oblastí - známky a podpisy slovenských prezidentov

Ukážka zaujímavého spojenia známok a podpisov žijúcich osôb - slovenských prezidentov a prezidentky

02. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
Academia Istropolitana

Academia Istropolitana
Deň používania: 26. 06. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vydania známky "550. výročie založenia Academie Istropolitany".


Textový motív: ACADEMIA ISTROPOLITANA

Obrazový motív: Panovník Matej Korvínn.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov