Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Bratislave

12. 12. 2020

Príležitostná pečiatka:
Academia Istropolitana

Academia Istropolitana
Deň používania: 26. 06. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vydania známky "550. výročie založenia Academie Istropolitany".


Textový motív: ACADEMIA ISTROPOLITANA

Obrazový motív: Panovník Matej Korvínn.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov