Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

25. 05. 2023

Príležitostná pečiatka:
90 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

90 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
Deň používania: 28. 09. 2020
 
Pošta: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 90. výročia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši


Textový motív: SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA / 90 rokov / 1930 - 2020

Obrazový motív: Silueta plesnivca a netopiera

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov