Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 37 - July 2020

Nové číslo časopisu Európskej filatelistickej federácie FEPA NEWS

07. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
860. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rumanová

860. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rumanová
Deň používania: 23. 09. 2016
 
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Rumanovej pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rumanová.


Textový motív: 860 ROKOV PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY / 1156 / 2016

Obrazový motív: Kniha s erbom obce Rumanová.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov