Veľká filatelistická burza v Plzni (Česká republika)

Pozvanie na veľkú filatelistickú burzu v Plzni (Česká republika).

23. 10. 2021

Príležitostná pečiatka:
860. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rumanová

860. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rumanová
Deň používania: 23. 09. 2016
 
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Rumanovej pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rumanová.


Textový motív: 860 ROKOV PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY / 1156 / 2016

Obrazový motív: Kniha s erbom obce Rumanová.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov