Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
860. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rumanová

860. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rumanová
Deň používania: 23. 09. 2016
 
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Rumanovej pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rumanová.


Textový motív: 860 ROKOV PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY / 1156 / 2016

Obrazový motív: Kniha s erbom obce Rumanová.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov