125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
85. výročie vzniku organizovanej filatelie v Malackách

85. výročie vzniku organizovanej filatelie v Malackách
Deň používania: 20. 09. 2014
 
Pošta: MALACKY 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 85. výročia vzniku organizovanej filatelie v Malackách.


Textový motív: 85. VÝROČIE VZNIKU ORGANIZOVANEJ FILATELIE

Obrazový motív: Replika pečate Klubu filatelistov v Malackách z roku 1929.

Výtvarný návrh pečiatky: Mgr. Anton Pašteka

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov