Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 9. 7. 2020).

09. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
840. výročie prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch

840. výročie prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch
Deň používania: 16. 08. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 840. výročia prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch.
Deň používania: 16. 8. 2013
Pošta: TOPOĽČANY 1
Farba: čierna
Autor: Michal Bago
Textový motív: 840. VÝROČIE 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY / TOPOĽČANY / 1173 / 2013
Obrazový motív: Štylizovaná číslovka 840 a erb Topoľčian.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov