Známkové územia - Kurónsko (I.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).

26. 02. 2021

Celinová obálka s prítlačou:
80. výročie príchodu kongregácie bratov Tešiteľov do Marianky

80. výročie príchodu kongregácie bratov Tešiteľov do Marianky
Deň vydania: 09. 07. 2007
 

Celinová obálka Lipa II s prítlačou k 80. výročiu príchodu kongregácie bratov Tešiteľov do Marianky.
Celinová obálka Lipa II s prítlačou k 80. výročiu príchodu kongregácie bratov Tešiteľov do Marianky s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme dvoch natlačených známok 1 Sk + 9 Sk.

Deň vydania: 9. 7. 2007
Nominálna hodnota: 1 Sk + 9 Sk
Autor známky: Lucie Bandíková
Autor prítlače: Mgr. Art. Eva Plotzeková Lazuri
Predajná cena: 15 Sk
Motív natlačenej známky: lipové konáriky
Motív prítlače: sv. Mária symbol obce Marianka - Mariatal


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov