Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
770. výročie prvej písomnej zmienky o Michalovciach

770. výročie prvej písomnej zmienky o Michalovciach
Deň používania: 31. 10. 2014
 
Pošta: MICHALOVCE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Michalovciach.


Textový motív: 770. výročie prvej písomnej zmienky

Obrazový motív: Historický rodový erb Michaloviec.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov