Pošta: 75. výročie klubu filatelistov KF 54-32 Michalovce - www.postoveznamky.sk

Spojenie zberateľských oblastí - známky a podpisy slovenských prezidentov

Ukážka zaujímavého spojenia známok a podpisov žijúcich osôb - slovenských prezidentov a prezidentky

02. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
75. výročie klubu filatelistov KF 54-32 Michalovce

75. výročie klubu filatelistov KF 54-32 Michalovce
Deň používania: 14. 08. 2015
 
Pošta: MICHALOVCE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Michalovciach pri príležitosti 75. výročia klubu filatelistov KF 54-32 Michalovce.


Textový motív: 75. VÝROČIE KF 54-32 / Club zemplínskych filatelistov / Michalovce

Obrazový motív: Ornamenty.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov