Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 6/2020

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ

02. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
725. výročie prvej písomnej zmienky o obci Hody

725. výročie prvej písomnej zmienky o obci Hody
Deň používania: 14. 09. 2016
 
Pošta: GALANTA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Galante pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Hody - miestnej časti Galanty.


Textový motív: 725. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY / HODY / 1291 / 2016

Obrazový motív: Erb miestnej časti Galanty - Hody.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov