Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Príležitostná pečiatka:
700. výročie prvej písomnej zmienky o Liptovskom Hrádku

700. výročie prvej písomnej zmienky o Liptovskom Hrádku
Deň používania: 09. 09. 2016
 
Pošta: LIPTOVSKÝ HRÁDOK 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Liptovskom Hrádku pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Liptovskom Hrádku.


Textový motív: 700. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY / 1316 - 2016

Obrazový motív: Historické budovy mesta a hrad Liptovský Hrádok.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov