Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Príležitostná pečiatka:
700. výročie prvej písomnej zmienky o Humennom

700. výročie prvej písomnej zmienky o Humennom
Deň používania: 14. 09. 2017
 
Pošta: HUMENNÉ 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Humennom pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Humennomu.


Textový motív: 1317 - 2017 / 700. VÝROČIE PRVEJ / PÍSOMNEJ ZMIENKY

Obrazový motív: Lev s kľúčom tvoriaci číslovku 700.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov