Šport a olympijské hry - XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 (známky)

Priebežne aktualizovaný prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných k XXXII. Letným olympijským hrám Tokio 2020.

13. 09. 2021

Príležitostná pečiatka:
700. výročie prvej písomnej zmienky o Humennom

700. výročie prvej písomnej zmienky o Humennom
Deň používania: 14. 09. 2017
 
Pošta: HUMENNÉ 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Humennom pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Humennomu.


Textový motív: 1317 - 2017 / 700. VÝROČIE PRVEJ / PÍSOMNEJ ZMIENKY

Obrazový motív: Lev s kľúčom tvoriaci číslovku 700.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov