Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Poštová známka:
700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave

700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave
Deň vydania: 25. 03. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 16 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1945000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 700. výročia posvätenia Františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave


Textový motív: 700 ROKOV FRANTIŠKÁNSKEHO KOSTOLA V BRATISLAVE / 1297-1997

Obrazový motív: Veža a vnútorné klenby Františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave.

Tematický popis a súvislosti:

Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave predstavuje významnú umeleckú pamiatku a to nielen na území Slovenska ale aj v širších stredoeurópskych reláciách. Kostol bol posvätený na sviatok Zvestovania Pána 25. marca 1297 za prítomnosti kráľa Ondreja III., ostrihomského arcibiskupa Lodomera, svätiaceho biskupa Jakuba a ďalších osobností cirkevného a spoločenského života ako i veľkého počtu veriaceho ľudu. Presbytérium kostola ukončené polygonálnym uzáverom s pôvodnou rebrovou klenbou je jednou z mála zachovaných ranogotických stavebných pamiatok u nás. Z druhej polovice 14. storočia pochádza na severnej strane kostola situovaná jednoloďová, dvojetážová kaplnka sv. Jána Evanjelistu s kryptou v suteréne. Kaplnka je považovaná za vrchol vývoja gotickej architektúry na Slovensku.Zemetrasenia roku 1580 a 1586 veľmi poškodili kostol i kláštor, pôvodná gotická klenba chrámovej lode sa zrútila. V rokoch 1613 - 1616 postavili dnešnú renesančnú klenbu. Od začiatku 18. stor. prebiehala rozsiahla barokizácia exteriéru i interiéru stavebného komplexu. Kostol patrí medzi významné miesta bratislavských korunovačných slávností. V jeho priestoroch novokorunovaný kráľ vykonával starobylý obrad pasovania rytierov Zlatej ostrohy. Komplex františkánskeho kostola s kláštorom predstavuje aj v súčasnosti živý objekt slúžiaci svojmu účelu. Na známke je zobrazený interiér kaplnky sv. Jána, neogotická vežica a svorník z krypty.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov