700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza personalizovaný UTL: Inter Bratislava - 40. výročie 1. titulu majstra Československa v basketbale (1979 - 2019)

700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave

700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave

Poštová známka


700 rokov františkánskeho kostola v BratislavePoštová známka 700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave
700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 700. výročia posvätenia Františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave

Deň vydania: 25. 03. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 16 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1945000
Textový motív: 700 ROKOV FRANTIŠKÁNSKEHO KOSTOLA V BRATISLAVE / 1297-1997
Obrazový motív: Veža a vnútorné klenby Františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave.


Tematický popis a súvislosti:

Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave predstavuje významnú umeleckú pamiatku a to nielen na území Slovenska ale aj v širších stredoeurópskych reláciách. Kostol bol posvätený na sviatok Zvestovania Pána 25. marca 1297 za prítomnosti kráľa Ondreja III., ostrihomského arcibiskupa Lodomera, svätiaceho biskupa Jakuba a ďalších osobností cirkevného a spoločenského života ako i veľkého počtu veriaceho ľudu. Presbytérium kostola ukončené polygonálnym uzáverom s pôvodnou rebrovou klenbou je jednou z mála zachovaných ranogotických stavebných pamiatok u nás. Z druhej polovice 14. storočia pochádza na severnej strane kostola situovaná jednoloďová, dvojetážová kaplnka sv. Jána Evanjelistu s kryptou v suteréne. Kaplnka je považovaná za vrchol vývoja gotickej architektúry na Slovensku.Zemetrasenia roku 1580 a 1586 veľmi poškodili kostol i kláštor, pôvodná gotická klenba chrámovej lode sa zrútila. V rokoch 1613 - 1616 postavili dnešnú renesančnú klenbu. Od začiatku 18. stor. prebiehala rozsiahla barokizácia exteriéru i interiéru stavebného komplexu. Kostol patrí medzi významné miesta bratislavských korunovačných slávností. V jeho priestoroch novokorunovaný kráľ vykonával starobylý obrad pasovania rytierov Zlatej ostrohy. Komplex františkánskeho kostola s kláštorom predstavuje aj v súčasnosti živý objekt slúžiaci svojmu účelu. Na známke je zobrazený interiér kaplnky sv. Jána, neogotická vežica a svorník z krypty.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave

700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave
700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Musíte merať to, čoho chcete získať viac.

( Charles Conradt)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk