Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942

70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942

70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942

70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942


70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942
  Informačný článok pripomínajúci 70 rokov od vydania slovenských kolkov vydania 1942.
   
  Autor: Dušan Evinic
Publikované: 11. 07. 2012 11:26
 


Slovenský zákonník čiastka 3 z roku 1942 vydaný 13. januára 1942 priniesol vyhlášku ministra financií zo dňa 8. januára 1942 o vydaní nových kolkov.

Namiesto dovtedajších kolkov s letopočtom 1939 sa postupne dávali do obehu kolky nového vydania. Tieto boli vydané v 15 druhoch, a to tri halierové, po 10, 20 a 50 halierov a 12 korunových 1, 2, 3, 5, 8, 10, 25, 30, 40, 50, 100 a 200 Ks. Všetky kolky majú rovnakú veľkosť a to výšku 35,5 mm a šírku 27 mm. Boli tlačené na zvláštnom papieri s lepom. Kolky majú spodnú tlač (podtlač), ktorú tvorí jemná ornamentálna kresba, z ktorej vystupuje dvojramenný kríž. Samotný kolkový obrázok je 18 mm vysoký a 14 mm široký, pozostáva z figurálnej kresby a z ornamentálneho podstavca zo slovenským motívom, v strede ktorého je 6,5 mm vysoký štít zo štátnym znakom. Figurálna kresba zobrazuje poprsie dievčaťa v slovenskom kroji, ktoré má hlave venček z kvetov zviazaný stužkami, ktorých konce sú prevesené cez podstavec. Ľavým predlaktím sa opiera o horný okraj štítka so štátnym znakom. Rukou pridržuje ľavý horný okraj štítu. Pod obrázkom je negatívny nápis „KOLOK“. Hodnota kolku je v číselnej hodnote umiestnená na ľavej strane a údaj písmenami „h“ alebo „Ks“ je po pravej strane.

Tlač kolkov bola vykonaná hĺbkotlačou. Halierové hodnoty majú zelenočiernu farbu, korunové od 1 do 8 Ks oceľovomodrú farbu, od 10 do 50 Ks je farba kolkov tmavokarmínová a hodnoty 100 a 200 Ks sú vytlačené vo farbe hnedej.


70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942
 
Kombinovaná trojfarebná frankatúra kolkov vydania 1942 zostavená z kolkov 10 h + 50 h + 2 x 2 Ks (vodorovná dvojpáska) + 25 Ks na Kvitancií na 2948,10 Ks vystavenej v Piešťanoch dňa 15. novembra 1944.
 
 
70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942
 
Jednoduchá frankatúra tvorená kolkom 2 Ks vydania 1942 na Výkupnom liste.


Kolky predchádzajúceho vydania platili do 31. marca 1943, čo umožňovalo vznik zmiešaných, predbežných a súbežných frankatúr.

Kolky vydania 1942 hodnôt 25 Ks až 200 Ks platili na území Slovenska do 23. júna 1945 a hodnoty 10 h až 10 Ks do 31. marca 1946.


Okrem výročia, bolo potrebné podľa autora vydanie týchto kolkov priblížiť i z toho dôvodu, že veľa zberateľov ich považuje za poštové známky.


Pramene:

  1. Slovenský zákonník č. 3/1942
  2. Úradný vestník č. 106-107/1945
  3. Katalóg listinných kolku (Filatelie č. 10/2009)
  4. Katalóg listinných kolku (Filatelie č. 10/2009)


Komentáre k článku:


Uverejnená kvitancia, okrem zobrazených kolkov dokazuje, že aj koncom vojny sa ešte arizoval židovský majetok.
(Ivan Križka)
Kontakt na autora článku: Dušan EvinicPoslať komentár

Autor: Dušan Evinic

Publikované: 11. 07. 2012 11:26
 
70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942
70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Rovnováha nie je buď jedno, alebo druhé. Je to jedno aj druhé.

(Stephen R. Covey)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.