Pošta:
65 rokov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie - www.postoveznamky.sk

Hárček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
65 rokov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie

Deň používania: 10. 09. 2014
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 65. výročia založenia Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.


Textový motív: 65 ROKOV UNIVERZITY VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE / 65 / 1949 / 2014

Obrazový motív: Socha koňa na podstavci.

Výtvarný návrh pečiatky: Vilam Gaál

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov