Prestige Philately Club Prague zorganizoval unikátnu výstavy Biennale 2020 - POKLADY SVETOVEJ FILATELIE

Komentovaná video prehliadka unikátnej výstavy Biennale 2020 - POKLADY SVETOVEJ FILATELIE, ktorú zorganizoval Prestige Philately Club Prague.

01. 02. 2021

Poštová známka:
50. výročie založenia OSN

50. výročie založenia OSN
Deň vydania: 24. 10. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 427000

Príležitostná poštová známka venovaná 50. výročiu založenia OSN v roku 1945.


Textový motív: 1945 - OSN -1995

Obrazový motív: Zoskupenie alegorických postáv, symbolov oslavy a mieru okolo personifikácie OSN, emblému organizácie a textu v prevažujúcej modro zlatistej farebnosti. Na kupóne je reprodukovaný jubilejný emblém 50. výročia založenia OSN.

Upravený tlačový list:

Poštová známka 50. výročie založenia OSN (Upravený tlačový list)


Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1995 (Najkrajšia známka roka)


Tematický popis a súvislosti:

Známka zobrazuje Organizácia spojených národov (OSN) - medzinárodná univerzálna organizácia založená 24. 10. 1945 po ratifikácii Charty OSN väčšinou jej signatárov. OSN bola založená po ukončení druhej svetovej vojny pod dojmami jej devastácie, za účelom pomôcť stabilizovať medzinárodné vzťahy a zabezpečiť svetu mier založený na pevnejších základoch. Cieľom OSN je udržovať mier a bezpečnosť, rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy na zásadách rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, uskutočňovať medzinárodnú hospodársku, sociálnu, kultúrnu a humanitnú spoluprácu a byť strediskom, ktoré by uvádzalo do súladu úsilie štátov o doriešenie týchto cieľov. OSN má v súčasnosti 185 členov, čo sú takmer všetky krajiny sveta.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov