Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie filatelistov a numizmatikov v Bratislave

50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. Golian

50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. Golian

Poštová známka


50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. GolianPoštová známka 50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. Golian
50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. Golian

Príležitostná poštová známka vydaná k 50. výročiu Slovenského národného povstania s portrétmi generálov slovenskej povstaleckej armády R. Viesta a J. Goliana.

Deň vydania: 27. 08. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 6 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm + k
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 2
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Jozef Baláž
Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3135000
Textový motív: Známka: GEN. / RUDOLF / VIEST / GEN. JÁN / GOLIAN / SNP / 1944 / 1994, kupón: SNP / 1944 / 1994.
Obrazový motív: Známka: Portréty generálov R. Viesta a J. Goliana a plamene, kupón: grafický motív s plameňmi.

Známka s kupónom:

Poštová známka 50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. Golian (Známka s kupónom)


Tematický popis a súvislosti::

Slovenské národné povstanie, vyhlásené 29. 8. 1944 malo z hľadiska medzinárodnej prestíže bojujúcich národov pre náš štát mimoriadny význam ako akt organizovaného národného protifašistického odporu a ako také malo vplyv aj na povojnové usporiadanie stredoeurópskeho priestoru. Generál Ján Golian (1906 - 1945) prvý veliteľ slovenskej povstaleckej armády. 5. septembra 1944 menovaný prededníctvom SNR za hlavného veliteľa Čs. brannej moci na Slovensku.

Od 7. 10. 1944 bol zástupcom R. Viesta, ktorý ho nahradil v tejto funkcii. 3. 11. 1944 ho Nemci zajali v Pohronskom Bukovci a na neznámom mieste v Nemecku bol v roku 1945 spolu s gen. Viestom popravený.

Generál Rudolf Viest (1890 - 1945) bol od 7. 10. 1944 veliteľom 1. Čs. armády (povstaleckej) na Slovensku. Príslušník čs. légií v roku 1939 emigroval cez Juhosláviu do Francúzska, kde bol v roku 1940 veliteľ divízie. V Londýne člen štátnej rady a minister čs. vlády. 7. 10. 1944 prevzal v Banskej Bystrici velenie armády. 3. 11. 1944 zajatý Nemcami. V roku 1945 spolu s gen. Golianom popravený v Nemecku.


Súvisiace filatelistické materiály (1):

Poštová známka 50. výročie Slovenského národného povstania - Francúzski partizániPoštová známka
50. výročie Slovenského národného povstania - Francúzski partizániZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. Golian

50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. Golian
50. výročie Slovenského národného povstania - Generáli R. Viest a J. Golian
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Žiadny cieľ nie je taký vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.

(Albert Einstein)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.