Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

10. 03. 2021

Poštový lístok s prítlačou:
50 rokov založenia klubu filatelistov Ladislava Novotného

50 rokov založenia klubu filatelistov Ladislava Novotného
Deň vydania: 19. 03. 2015
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový lístok 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie s prítlačou k 50. výročiu založenia klubu filatelistov Ladislava Novotného v Bratislave.


Textový motív: 50 / ROKOV / ZALOŽENIA KLUBU FILATELISTOV / LADISLAVA NOVOTNÉHO / V BRATISLAVE

Obrazový motív: Pohľad na budovu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a budovu Alžbetky v Bratislave.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov