Filatelistická Nitra medzinárodne

Popularizačný článok určený aj pre nefilatelistickú verejnosť venovaný filatelistickej výstave s religióznou tematikou NITRAFILA 2008.

27. 05. 2020

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
50 rokov Radošinského naivného divadla (Vianočná pošta 2013)

50 rokov Radošinského naivného divadla (Vianočná pošta 2013)
Deň vydania: 04. 11. 2013
Nominálna hodnota: 0,45 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Vianočná pošta 2013 k 50. výročiu Radošinského naivného divadla.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 50 rokov Radošinského naivného divadla (Vianočná pošta 2013) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Vianočná posta 2013 k 50. výročiu Radošinského naivného divadla je klasifikovaný ako oficiálny - objednávka a grafický návrh: Slovenská pošta/POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov