Známkové územia - Kurónsko (II.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (II. časť).

26. 02. 2021

Poštová známka:
5 rokov Slovenskej republiky

5 rokov Slovenskej republiky
Deň vydania: 01. 01. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 49 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 25
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1020000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 5. výročia vzniku Slovenskej republiky


Textový motív: 5 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obrazový motív: Pod nápisom 5 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY je v centre kompozície známky pohľad na architektonické dominanty Bratislavy - hlavného mesta Slovenska, po stranách sú erby krajských miest. Na FDC je pohľad na Kriváň v popredí s reprodukciou archeologickej pamiatky z čias Veľkej Moravy - rukoväte veľmožského meča z Blatnice.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič

Rytina známky: František Horniak

Tematický popis a súvislosti:

Územie Slovenskej republiky bolo po niekoľko storočí súčasťou viacnárodných štátov. História slovenského národa je úzko spätá s bojom Slovákov za národnú identitu a štátnu suverenitu. Pozícia slovenských zástupcov v parlamentoch týchto štátnych útvarov odzrkadľovala nerovnoprávne postavenie slovenského národa. V období po novembri 1989 bol spoločenský vývoj na Slovensku ovplyvnený výrazným národným emancipačným pohybom vyúsťujúcim v procese vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Poslanci Federálneho zhromaždenia schválili v novembri 1992 vládny návrh ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. 1. januára 1993 vznikla zvrchovaná a suverénna Slovenská republika. V procese budovania nového štátu boli prijaté viaceré zákonné úpravy súvisiace s organizáciou samostatného štátu. Historická snaha po dosiahnutí samostatnej štátnosti bola zavŕšená.


Autor (zdroj) popisu: POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov