Tradičná filatelistická burza v Liptovskom Mikuláši

Pozvanie na tradičnú filatelistickú burzu v Liptovskom Mikuláši.

03. 10. 2021

Príležitostná pečiatka:
450. výročie narodenia Petra Pázmaňa

450. výročie narodenia Petra Pázmaňa
Deň používania: 02. 10. 2020
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 450. výročia narodenia kardinála Petra Pázmaňa


Textový motív: PETER PÁZMAŇ - OZDOBA SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ / * 1570 + 1637

Obrazový motív: Podobizeň Petra Pázmaňa v kardinálskom rúchu

Tematický popis a súvislosti:

Peter Pázmaň (v staršej literatúre aj Peter Pázmány, maď. Pázmány Péter, lat. Petrus Pazmanus; * 4. október 1570, Oradea, Uhorsko – † 19. marec 1637, Bratislava, Uhorsko) bol uhorský rímskokatolícky biskup a kardinál, rehoľník – jezuita, arcibiskup ostrihomský a prímas uhorský, turčiansky prepošt, filozof, teológ, pedagóg, náboženský spisovateľ a politik. Významný predstaviteľ protireformácie v Habsburskej monarchii, najmä v Uhorsku. Zohral dôležitú úlohu pri vytváraní maďarského literárneho jazyka. Veľkú časť života strávil na území dnešného Slovenska, kde sa zaslúžil predovšetkým o rozvoj Trnavy a Bratislavy, kde je aj pochovaný v Katedrále sv. Martina.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov