Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Obálka prvého dňa:
40. výročie založenia ZSF (ZPK)

40. výročie založenia ZSF (ZPK)
Deň vydania: 29. 04. 2009
 

Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke 40. výročie založenia ZSF (ZPK)
Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke
40. výročie založenia ZSF (ZPK)


Deň vydania: 29. 4. 2009
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Grečner
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku: Dušan Grečner
Tlačiareň FDC: TAB, s. r. o., Bratislava / Kníhtlač, Zohor
Technika tlače FDC: WAITE / KNÍHTLAČ / OFSET
Náklad FDC: 4500 ks


Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov