Pošta: 350. výročie Bitky pri Leviciach - www.postoveznamky.sk

100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
350. výročie Bitky pri Leviciach

Deň používania: 13. 06. 2014
 
Pošta: LEVICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 350. výročia Bitky pri Leviciach, v ktorej cisárske vojská porazili Turkov.


Textový motív: BITKA PRI LEVICIACH LÉVAI CSATA

Obrazový motív: Stuha s letopočtami 1664 - 2014, polmesiac, kríž, meč a  turecká šabľa.

Tematický popis a súvislosti:

12. júna 1664 cisárska armáda oslobodila mesto a hrad Levice spod tureckej okupácie. Následne 19. júla 1964 v bitke pri Leviciach cisárske vojská pod velením generála Louisa Raduita de Souches porazili Turkov. V boji padol Štefan Koháry, hlavný kapitán banských miest a župan Hontianskej stolice.


Autor (zdroj) popisu: WIKIPÉDIA - Slobodná encyklopédia


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov