Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/3 (114)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

07. 08. 2022

Príležitostná pečiatka:
300 rokov poštátnenia uhorských poštových staníc

300 rokov poštátnenia uhorských poštových staníc
Deň používania: 01. 07. 2022
 
Pošta: BRATISLAVA 49
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti 300. výročia poštátnenia uhorských poštových staníc.


Textový motív: 300 ROKOV / POŠTÁTNENIE UHORSKÝCH POŠTOVÝCH STANÍC / 1.VII. 1722

Obrazový motív: Faksmile podpisu Carolus (Karol III. Habsburský).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov