Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

14. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
250. výročie zriadenia stálej poštovej stanice v Banskej Bystrici

250. výročie zriadenia stálej poštovej stanice v Banskej Bystrici
Deň používania: 17. 04. 2019
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Banskej Bystricipri príležitosti 250. výročie zriadenia stálej poštovej stanice v Banskej Bystrici


Textový motív: 250. VÝROČIE ZRIADENIA STÁLEJ POŠTOVEJ STANICE V BANSKEJ BYSTRICI

Obrazový motív: Archanjel s mestským erbom Banskej Bystrice, dva dravé vtáky

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov