Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

10. 03. 2021

Príležitostná pečiatka:
25. výročie KF 53 – 53

25. výročie KF 53 – 53
Deň používania: 07. 12. 2007
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 25. výročia KF 53 – 53.
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 25. výročia klubu filatelistov KF 53 – 53.

Deň používania: 7. 12. 2007
Pošta: Banská Bystrica 1
Farba: čierna
Autor: Ing. Viliam Loffler
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov