Pošta: 25. výročie filmového festivalu Art Film Fest Košice - www.postoveznamky.sk

Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z internetového blogu La Lupa.

20. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
25. výročie filmového festivalu Art Film Fest Košice

Deň používania: 16. 06. 2017
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Košiciach pri príležitosti 25. výročia filmového festivalu Art Film Fest Košice.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov