Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením detailu z maľby Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo roku 1450).

01. 12. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
25 rokov Art Film Fest (známka Štátny motív)

25 rokov Art Film Fest (známka Štátny motív)
Deň vydania: 02. 06. 2017
Nominálna hodnota: T2 50g 
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Štátny motív k Medzinárodnému filmovému festivalu Art Film Fest 2017


Textový motív: 25 rokov / ART FILM FEST / WWW.ARTFILMFEST.SK

Obrazový motív: Logo ART FILM FEST

Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 25 rokov Art Film Fest (známka Štátny motív) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Štátny motív k Medzinárodnému filmovému festivalu Art Film Fest 2017 je klasifikovaný ako oficiálny - objednávka a grafický návrh: Slovenská pošta/POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov