Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.

03. 03. 2023

Príležitostná pečiatka:
25. celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok

25. celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok
Deň používania: 13. 07. 2017
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti konania 25. celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok.


Textový motív: GORAZDOV MOČENOK (logotyp)

Obrazový motív: Otvorená kniha s kresťanskými motívmi a textom - logo festivalu Gorazdov Močenok.

Tematický popis a súvislosti:

XXV. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok vyhlasuje občianske združenie KREDIV v Močenku. Podujatie sa uskutoční v dňoch 13. - 16. júla 2017 v Močenku.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov