Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Príležitostná pečiatka:
225. výročie Slovenského učeného tovarišstva

225. výročie Slovenského učeného tovarišstva
Deň používania: 14. 09. 2017
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 225. výročia spolku Slovenské učené tovarišstvo.


Textový motív: 225. VÝROČIE SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA

Obrazový motív: Kniha, kalamár s brkom, zvitky papiera.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov